MH

mh1 september 2001 var det dags för Boris att göra MH! Det visar hans mentalitet riktigt bra tycker jag.
En tuff kille som tror att han är störst och starkast.
Lite problem med kvarstående aggressioner och rädslor när något har hänt.
Tyvärr såg han inte ens trasan i jaktmomentet, för en stor portion jakt har han i sig. Kamp har han också massor i sig. Inga problem med ljud eller skotträdsla!

Beskrivningen steg för steg
1. Kontakt
Hundägaren och hund går runt bland åskådaren och hunden ges tillfälle att passera människorna.
Därefter är det testledarens tur att hälsa på hunden och hundägaren. Testledaren som skall vara okänd för hunden, tar den kopplade vovven och förflyttar sig ett litet stycke från ägaren och försöker skapa kontakt och inbjuda till samarbete. Tillbaka hos föraren hanterar testledaren hunden genom att känna på dennes bål, bröstkorg, titta på tänder och ben.
Beskrivaren iakttar hundens reaktioner vid kontakt och i samarbete med främmande människa och hur den låter sig hanteras av testledaren.
Önskvärt är att hund inte visar sig reserverad eller överdrivet inställsam och att den kan engagera sig i samarbete med andra människor.

Boris resultat
Hälsning: Accepterar kontakt – helt oengagerad, men drar sig inte undan.
Samarbete: Följer med hela sträckan, neutral.
Hantering: Accepterar. Är neutral.

2. Lek
Efter detta är det dags för en stunds lek mellan testledaren och hunden. Hunden lockas att leka med en trasa, den får tillfälle att både dra i trasan och jaga efter den då den kastas iväg. Hunden skall vara okopplad. Beskrivaren tittar på hundens vilja att samarbeta med en människa, lusten att jag ifatt och gripa en trasa och hur engagerad den är i leken.

Då en hund skall utbildas, underlättar det om det går att enagera den i någon form av förmålslek och att den då visar samarbetsvilja.

Boris resultat:
Leklust: Leker aktivt, startar snabbt.
Gripande: Griper direkt med hela munnen.
Dragkamp: Griper direkt med hela munnen, drar emot till testledaren släpper.

3. Jakt
I detta moment beskrivs hundens jaktlust. Hunden ges tillfälle att jaga efter en ”hare” det vill säga en trasa som dras i sick-sack mönster.
Beskrivaren tittar på hundens intresse att följa efter, hur snabbt den startar och vad den tar sig för med bytet när det hittar det.
Önskvärt är att hundar som skall utbildas har ett visst mått av jaktintresse. Inlärning och dressyr bygger till stora delar på att man väcker jaktlusten. För den oinsatte kan det låta märkligt. För att få kunskap om den frågan rekommenderas att någon funktionär eller instruktör i Brukshundklubben kontaktas.

Boris resultat:
Förföljande: Startar ej.
Gripande: Springer ej fram.

1

1_1

4. Aktivitet
I momentet aktivitetsnivå beskrivs hur hunden beter sig då det inte händernågot runt den. Under tre minuter skall hundägaren stå stilla med hunden kopplad.
Beskrivaren tittar då på hur hunden beter sig. En del hundar börjar gnälla, andra letar pinnar, någon kanske lägger sig ned.
Önskvärt är att hundar kan växla mellan aktivitet och passivitet och i det senare skedet förhålla sig lugna och stilla.

Boris resultat:
Är uppmärksam och lugn- står.

5. Avståndslek
Inledningsvis lekte testledaren med hunden nära hundägaren. I detta moment ges hunden tillfälle att söka upp och engagera sig i en lek på avstånd av hundägaren.
Här agerar en figurant på ca 40 meters avstånd från hunden. Figuranten är iklädd en stor kappa och kan för vissa hundar te sig lite mystiskt. Denne bollar med ett föremål och lockar till lek. Därefter försvinner figuranten i ett naturligt buskage och hunden släpps för att ges tillfälle att söka upp figuranten.
Det fodras här att hunden är nyfiken och vill lämna sin förare. När hunden kommer fram till figuranten, har denne tagit av sig kappan och påbörjar en lek med hunden. Beskrivaren tittar på hundens nyfikenhet, vilja och mod att lämna föraren för att undersöka figuranten och om den är intresserad av att påbörja lek med denne.
5

Boris resultat:
Intresse: Intresserad, följer figuranten utan avbrott..
Hot/agg: Visar hotbeteenden, skall och morrningar under momentets första och andra del.
Nyfikenhet: Går fram när figuranten pratar och bollar med föremålet.
Leklust: Leker, griper försiktigt, släpper , drar ej emot.
Samarbete: Är aktiv med figuranten intresse även mot passiv figurant.

6. Överraskning
I detta moment kommer hunden att utsättas för en visuell överraskning genom att en uppstoppad mansoverall plötsligt dras upp framför den. Här reagerar hundar på mycket olika sätt, vissa blir rädda, andra blir arga.

Det viktiga är att hunden både reagerar och avreagerar. Det vill säja att rädslan eller misstänksamheten släpper och att den kan t kontakt med overallen. Den ges tillfälle att avreagera genom at den, efter anvisningar, tillsammans med föraren får röra sig fram och tillbaka runt overallen ett antal gånger. När hunden stannar vid overallen ges hunden tillfälle att lukta på den. Hundägaren får stödja och hjälpa hunden på bästa sätt.
Beskrivaren tittar på hundens nyfikenhet och förmåga att avreagera och hur mycket stöd den behöver från sin förare. Det är värt att ha i minnet att det är sunt att bli rädd då man blir utsatt för hot. Men det är också viktigt att rädslan släpper då hotet upphör och att hunden sedan kopplar av.
En hund som används i avel får inte vara överdrivet ängslig och rädd, då detta förs vidare genom arv.

6
Jag står tyst framför overallen. Jag visste inte att jag fick prata och stödja Boris så det gjorde ju inte det mindre läskigt direkt.

6_2
Jag drar ner overallen och visar att den inte är så läskig.

6_3
Nu har jag hajjat att jag får prata och lugna Boris så när vi passerar overallen ett par gånger till för att kolla hans kvarstående rädsla hjälper jag honom att se att den inte är så farlig.

Boris resultat:
Rädsla: Gör undanmanöver utan att vända bort blicken.
Hot/agg: Visar flera hotbeteenden och någon attack.
Nyfikenhet: Går fram när föraren lägger ned overallen.
Kvarstående rädsla: Båge eller tempoväxling vid minst två passager utan minskad intensitet mellan tillfällena.
Kvarstående intresse: Stannar upp. Luktar / tittar på overallen vid minst två tillfällen.

7. Ljudkänslighet
I detta moment utsätts hunden för en akustisk överraskning i form av skrammel. Det är en kedja som dras på korrugerad plåt. Hundar är olika ljudkänsliga, vissa reagerar kraftigt inför detta plötsliga oljud med an andra inte bryr sig nämnvärt.

Beskrivaren tittat framförallt på hur lång tid och omfattande reaktionen är och på vilket sätt hunden kommer över eventuell rädslereaktion.

Hundar som utbildas och används i avel, bör inte vara känsliga för ljud, det kan vara tecken på att hunden är ängslig och orolig.

7

7_2

Boris resultat:
Rädsla: Stannar. Kort stopp.
Nyfikenhet: Går fram när föraren sitter på huk och talar till skramlet.
Kvarstående rädsla: Ingen tempoförändring eller undanmanöver.

8. Spöken
I detta moment avser man att beskriva hundens reaktion inför hotfulla rörliga föremål som långsamt närmar sig hunden. Två människor är utklädda till spöken, det vill säga, de har vit beklädnad från topp till tå. Ögon och mun är kraftigt svart markerade, just detta bidrar till att hunden känner ett hot.
Det är viktigt att vinden blåser från hunden, så att den inte kan identifiera spökena som människor. De rör sig stereotypt så att hunden inte känner igen ett mänskligt rörelsemönster. När spökena kommit ca 4 meter från hunden skall de vända sig om, så att hotet minskar och hunden ges tillfälle att gå fram för att undersöka och hälsa. Beskrivaren tittar på hundens förmåga att stå emot hotet och om den visar vilja att försvara sig själv och sin ägare samt vilket intresse den visar av att undersöka spökena då de vänt.
Utifrån perspektivet att mentalbeskrivning skall selektera hundar för avel och utbildning, är det viktigt att få kännedom om hur de reagerar inför hotfulla situationer och hur de löser dessa. Hundägaren får också information om hur hunden uppträder i sådana lägen.

8
Ett av spökena närmar sig.

8_2
Boris skäller konstant på spöket men är inte lika arg som på overallen.

8_3
Här har spöket vänt sig om för hunden ska få en chans att gå fram.

8_4
Boris är glad och nyfiken när vi demaskerar spöket. Inuti dolde ju sig två jättesnälla människor!!

Boris resultat:
Hot/agg: Visar flera hotbeteende under längre tid.
Kontroll: Kontrollerar/handlar mot spökena. Långa avbrott.
Rädsla: Uppehåller sig i huvudsak framför eller bredvid föraren. Någon avståndsreglering.
Nyfikenhet: Går fram när föraren talar med figurant/lockar på hunden.
Kontakt: Tar kontakt själv. Balanserad.

9. Lek 2
I moment två beskrivs hundens leklust. Hunden har därefter utsatts för upplevelser som kan ha påverkat den i skiftande riktningar.
Det är därför av intresse att åter se hur leklysten den är.

9
Matte leker ju med en trasa- det är hellattjo tycker Boris!

Boris resultat:
Leklust: Leker aktivt, startar snabbt.
Gripande: Griper direkt med hela munnen.

10. Skott
Slutligen beskrivs hundens reaktion i samband med skottlossning. En skytt är gömd 20 meter från hunden. Hunden prövas såväl i aktivitet i form av lek med trasa, som i passitivtet och nu är det föraren som ges tillfälle att leka med hunden.
Vid avel och utbildning av brukshundar är det av största vikt hundarna är skottfasta. Hundar som är påtagligt ljudkänsliga mår förmodligen inte bra i dagens bullriga samhälle.
10
Här skjuter de under lek. Boris tittar till en gång men andra skottet bryr han sig inte om alls utan kampar på med mig. 😉

10_2
Passivitet och skjutning går tydligen bra det med.

Boris resultat:
Visar ingen berördhet. Snabb kontroll och sedan helt oberörd.

Boris protokoll:

  1 2 3 4 5
1a.
KONTAKT

Hälsning
Avvisar kontakt
– morrning och/eller bitförsök.
Undviker kontakt – skyggar och drar sig undan. Accepterar kontakt – helt oengagerad, men
drar sig inte undan.
Tar kontakt
själv eller när fö tar kontakt. Balanserad.
Intensivt
kontaktbeteende mot testl. Kan hoppa och gnälla.
1b.
KONTAKT

Samarbete
Följer ej
med trots upprepade försök att locka.
Följer
med motvilligt. Strävar
mot för. eller stretar åt annat
håll.
Följer med hela sträckan,
neutral.
Följer med
villigt. Engagerar sig.
Följer med
villigt. Visar intensivt intr. mot testl. hoppar, gnäller.
1c.
KONTAKT

Hantering
Avvisar. Morrar
och/eller bitförsök.
Undviker, drar
sig undan, söker stöd hos föraren.
Accepterar.  Är neutral. Accepterar.
Svarar med kontaktbeteende.
Accepterar.
Intensivt kontaktbeteende mot testl.
2a. LEK
1

Leklust
Leker ej. Leker ej men
visar intresse.
Leker – startar
långsamt men blir aktiv.
Leker aktivt, startar snabbt. Leker mycket
aktivt, startar mycket snabbt.
2b. LEK
1

Gripande
Griper ej. Griper ej, nosar
på föremålet.
Griper
försiktigt eller nyper i föremålet.
Griper direkt med hela munnen. Griper direkt,
hugger föremålet.
2c. LEK
1

Dragkamp
Biter ej. Biter
försiktigt, släpper, håller, drar ej emot.
Biter – drar
emot, släpper, tar om.
Griper direkt med hela munnen, drar emot
tills testl. släpper.
Griper direkt
med hela munnen, rycker, drar emot tills testl. släpper.
3a.
JAKT

Förföljande
Startar ej. Startar men
avbryter.
Startar eller
springer långsamt. Kan öka farten. Fullföljer.
Startar med
hög fart, målinriktad – bromsar in vid bytet.
Startar direkt
med hög fart. Springer förbi bytet. Kan vända.
3b.
JAKT

Gripande
Nonchalerar bytet /springer ej fram. Griper ej, nosar
på föremålet.
Griper tveksamt
eller med tidsfördröjning.
Griper direkt,
släpper.
Griper direkt.
Behåller bytet i minst  3 sek.
4.
AKTIVITET
Är
ouppmärksam, ointresserad, inaktiv.
Är uppmärksam och lugn – står,
sitter eller ligger.
Är
uppmärksam och i huvudsak lugn. Enstaka akt. -höjningar.
Är
uppmärksam men något orolig, vandrar runt och nosar.
5a. AVST.
LEK

Intresse
Engageras ej av
fig. Ointresserad.
Kontroll.
Avbrott kan förekomma.
Intresserad, följer fig. utan
avbrott.
Intresserad,
vill iväg. Enstaka startförsök.
Mycket intr.
Vill iväg. Upprepade startförsök.
5b. AVST.
LEK

Hot/agg.
Inga skall eller
morrningar.
Enstaka skall
och/ eller morrningar under mom. första del.
Enstaka skall
och/ eller morrningar under mom. första och andra del.
Visar
hotbeteende, skall och morrningar under mom. första del.
Visar hotbeteende, skall och morrningar under
mom. första och andra del.
5c. AVST.
LEK

Nyfikenhet
Går ej
fram till fig. Ointresserad.
Går fram när fig. pratar eller
bollar med förem.
Går fram
till den dolda men talande figuranten
Går fram
till fig. med låg kroppställning och/ eller
tidsfördröjning.
Går fram
direkt till fig. utan hjälp.
5d.
AVST.LEK

Leklust
Visar inget
intresse.
Leker ej men
visar intresse.
Leker, griper försiktigt, släpper,
drar ej emot.
Griper direkt.
Kan släppa och ta om. Drar emot.
Griper direkt
med hela munnen. Drar emot, släpper ej.
5e. AVST.
LEK

Samarbete
Visar inget
intresse.
Blir aktiv men
avbryter.
Är aktiv med fig. när denne är
aktiv.
Är aktiv
med fig. intresse även mot passiv fig.
Uppmanar passiv
fig. till fortsatt lek.
6a.
ÖVERRASKN.

Rädsla
Stannar, kort
stopp.
Hukar sig och
stannar.
Gör undanmanöver utan att vända
bort blicken.
Flyr högst
5 meter.
Flyr mer än
5 meter.
6b.
ÖVERRASKN.

Hot/agg.
Visar inga
hotbeteenden.
Visar enstaka
hotbeteenden.
Visar flera hotbeteenden och någon
attack.
Visar
hotbeteenden och attacker som kan avslutas med bett.
6c.
ÖVERRASKN.

Nyfikenhet
Går fram när fö. lägger
ner overallen.
Går fram
när fö. sitter på huk o talar till overallen -lockar
på hunden.
Går fram
till overallen när fö står bredvid.
Går fram
till overallen när fö gått halva avståndet.
Går fram
till overallen utan hjälp.
6d.
ÖVERRASKN.

Kvarstående rädsla
Ingen
tempoförändring eller undanmanöver.
Liten
båge, el liten tempoväxl, el tittar bort vid någon av
passagerna
Båge el
tempoväxl vid 1a pass. Minskat utslag vid 2a pass.
Båge eller tempo-växl. vid minst
två passager utan minskad intensitet mellan tillfällena.
Visar stort
mått av rädsla el ökad rädsla efter samtliga
passager.
6e.ÖVERRASKN.
Kvarstående intresse
Inget intresse
för overallen.
Stannar upp.
Luktar/tittar på overallen vid ett tillfälle.
Stannar upp. Luktar/tittar på overallen
vid minst två tillfälle.
Biter i/lek mot
overallen. Intresset minska efter hand.
Biter i/leker
med overallen vid två eller fler passager.
7a.
LJUDKÄNSL.

Rädsla
Stannar, kort stopp. Hukar sig och
stannar.
Gör
undanmanöver utan att vända bort blicken.
Flyr högst
5 meter.
Flyr mer än
5 meter.
7b. LJUDKÄNSL.
Nyfikenhet
Går inte fram Går fram när fö sitter
på huk o talar till skramlet – lockar på hunden.
Går fram till skramlet när fö står bredvid. Går fram till skramlet när fö
gått halva avståndet.
Går fram till skramlet utan
hjälp.
7c. LJUDKÄNSL.
Kvarstående rädsla
Ingen tempoför-
ändring eller
undanmanöver.
Liten båge, el liten tempoväxl, el
tittar bort vid någon av passagerna.
Båge el tempoväxl vid 1a pass.
Minskat utslag vid 2a pass.
Båge el tempoväxl vid minst
två passager utan minskad intensitet mellan gångerna.
Visar stort mått av rädsla efter samtliga passager.
7d. LJUDKÄNSL.
Kvarstående intresse
Inget intresse för ljudkällan. Stannar upp/luktar på ljudkällan
vid ett tillfälle.
Stannar upp. Luktar / tittar på

ljudkällan vid minst två tilfällen.

Biter i/leker mot skramlet. Intresset minskar
efter hand.
Biter i/leker med skramlet vid två eller
fler passager.
8a. SPÖKEN
Hot/agg
Visar inga hotbeteenden Visar enstaka hotbeteenden Visar flera hotbeteenden under längre
tid.
Visar flera hotbeteenden och någon
attack.
Visar flera hotbeteenden och flera attacker.
8b. SPÖKEN
Kontroll
Enstaka kontroll, därefter inget intresse/skärmar av sig. Tittar till mot spökena då och
då.
Kontrollerar/handlar mot spökena.
Långa avbrott
Kontrollerar/handlar mot båda
spökena. Kortare avbrott
Kontrollerar/handlar mot båda spökena under hela momentet.
8c. SPÖKEN
Rädsla
Uppehåller sig i huvudsak framför eller bredvid fö. Uppehåller sig i huvudsak framför
eller bredvid fö. Någon avstånds reglering

Uppehåller sig i huvudsak framför eller bredvid fö.
Pendlar mellan flyktstart och kontroll.

Uppehåller sig i huvudsak bakom fö.
Pendlar mellan flyktstart och kontroll.
Flyr
längre än kopplets längd. Kan ta stöd av publiken
eller lämna platsen.
8d.
SPÖKEN

Nyfikenhet
Går fram
när fö tagit av figs klädnad.
Går fram när fö talar med
fig/lockar på hunden.
Går fram
till spöket när fö står bredvid.
Går fram
till spöket när föraren gått halva vägen.
Går fram
till spöket utan hjälp.
8e.
SPÖKEN

Kontakt
Avvisar eller
undviker kontaktförsök.
Accepterar
kontakt – helt oengagerad. Men drar sig inte undan.
Besvarar kontakt
när fig bjuder.
Tar kontakt själv. Balanserad. Intensivt
kontaktbeteemde mot fig. Kan hoppa och gnälla.
9a. LEK
2

Leklust
Leker ej. Leker ej men
visar intresse.
Leker – startar
långsamt men blir aktiv.
Leker aktivt, startar snabbt. Leker mycket
aktivt, startar mycket snabbt.
9b LEK
2

Gripande
Griper ej. Griper ej direkt,
nosar först på föremål
Griper
försiktigt eller nyper i föremål.
Griper direkt med hela munnen. Griper direkt,
hugger föremålet.
10. SKOTT Visar ingen berördhet. Snabb kontroll och
sedan helt oberörd.
Kontroller som
försvinner efter första skotten. Bryter men upptar startad
aktivitet.
Avtagande
reaktioner på skotten / riktar intresse mot
skytten/återgår till aktivitet/passivitet
Avbryter
aktivitet/låser mot skytten. Kan ej återgå till
lek/passivitet.
Kvarstående oro efter flera skott. Avbryter efter tydliga
flykt-
tendenser/avstår skotten.