MH

flaxamh

En tidig söndagsmorgon i april 2007 var det dags för Flaxas MH. Jag var mer nyfiken på detta MH än tidigare jag gått med pudlarna. Detta på grund av att jag inte haft Flaxa från valp och inte känner henne lika bra som jag gjorde med pudlarna.

Blev jag förvånad? Ja faktiskt. Över att hon var såpass tuff, och över att hon avreagerade snabbt och ”gick vidare i livet”. Det var också roligt, lite förvånande men inte jätte, att se hur öppen hon är mot folk och accepterar och VILL leka med helt okända människor. I vissa situationer har jag sett Flaxa som lite reserverad, men det var inget hon visade i skogen denna morgon. Hon hade skitskoj rätt igenom hela MH:et.

Det var kul att se att det finns ruter i damen: riktigt förbannad blev hon på dumpen och spökena.
Det var riktigt förvånande att se henne på skramlet som hon bara struttade fram till direkt utan att backa en centimeter! Där trodde jag nog att hon skulle dra iväg och sedan smyga fram… Tyvärr röt beskrivaren TYST! åt mig när Flaxa var framme och nosade vilket hon reagerade negativt på och ryckte till (beskrivaren ansåg att jag berömde Flaxa för tidigt, men hon nosade på rasslet när jag berömde och jag gjorde bedömningen att det var ok att berömma då…) Skotten reagerade hon lite på, men fortsatte leka och var inte rädd eller illa berörd. Skönt att se!

Flaxas protokoll

1 2 3 4 5
1a.
KONTAKT

Hälsning
Avvisar kontakt
med morrning och/eller bitförsök.
Undviker kontakt genom att dra sig undan. Accepterar kontakt utan att besvara. Drar sig inte undan. Tar kontakt själv eller besvarar kontaktbesök. Överdrivet kontakttagande, ex hoppar, gnäller, skäller.
1b.
KONTAKT

Samarbete
Följer inte
med trots flera försök att locka.
Följer
med motvilligt.
Följer med men är inte engagerad i testledaren. Följer med
villigt. Engagerar sig i testledaren.
Följer med
villigt. Är överdrivet engagerad i testledaren ex hoppar, gnäller, skäller.
1c.
KONTAKT

Hantering
Avvisnng med morrning
och/eller bitförsök.
Undviker, drar
sig undan eller söker stöd hos föraren.
Accepterar hantering. Accepterar.
Svarar med kontaktbeteende.
Accepterar. Svarar med överdrivet kontaktbeteende.
2a. LEK
1

Leklust
Leker inte. Leker inte men
visar intresse.
Startar
långsamt, blir aktiv, leker.
Startar snabbt, leker aktivt. Startar mycket snabbt, leker mycket
aktivt..
2b. LEK
1

Gripande
Griper inte. Griper inte, nosar bara
på föremålet.
Griper
tveksamt eller med framtänderna..
Griper direkt med hela munnen. Griper direkt,
hugger föremålet i farten.
2c. LEK
1

Dragkamp
Griper inte. Griper tveksamt, släpper, håller, drar inte emot. Griper – drar
emot men släpper och tar om.
Griper direkt med hela munnen, drar emot
tills testl. släpper.
Griper direkt
med hela munnen, rycker, drar emot tills testl. släpper.
3a.
JAKT

Förföljande
Startar inte. Startar men
avbryter.
Startar eller
springer långsamt. Kan öka farten. Fullföljer.
Startar med
hög fart, målinriktad – bromsar in vid bytet.
Startar direkt
med hög fart. Springer förbi bytet. Kan vända.
3b.
JAKT

Gripande
Nonchalerar föremålet /springer ej fram. Griper inte, nosar
på föremålet.
Griper tveksamt
eller med tidsfördröjning.
Griper direkt,
släpper.
Griper direkt.
Behåller föremålet i minst  3 sek.
4.
AKTIVITET
Är
ouppmärksam, ointresserad, inaktiv.
Är uppmärksam och lugn – står,
sitter eller ligger.
Är
uppmärksam och i huvudsak lugn. Enstaka akt. -höjningar.
Är
uppmärksam med ökad aktivitet oro efter hand.
Växlar snabbt aktiviteter under momentet alt. oro under hela momentet.
5a. AVST.
LEK

Intresse
Engageras ej av
fig. Ointresserad.
Kontroll.
Avbrott förekommer.
Intresserad, följer fig. utan
avbrott.
Intresserad,
vill iväg. Enstaka startförsök.
Mycket intr.
Vill iväg. Upprepade startförsök.
5b. AVST.
LEK

Hot/agg.
Visar inga hotbeteenden. Visar enstaka (1-2) hotbeteenden under momentets första del. Visar enstaka (1-2) hotbeteenden under mom. första och andra del. Visar
flera hotbeteenden under mom. första del.
Visar flera hotbeteenden under
mom. första och andra del.
5c. AVST.
LEK

Nyfikenhet
Går ej
fram till fig.
Går fram när fig. är aktiv på linjen. Går fram
till den dolda men talande figuranten
Går fram
till fig. med låg kroppställning och/eller
tidsfördröjning.
Går fram
direkt till fig. utan hjälp.
5d.
AVST.LEK

Leklust
Visar inget
intresse.
Leker ej men
visar intresse.
Leker, kan gripa försiktigt, drar ej emot. Griper, drar emot men kan släppa och ta om. Griper direkt. Drar emot, släpper ej.
5e. AVST.
LEK

Samarbete
Visar inget
intresse.
Blir aktiv men
avbryter.
Är aktiv med fig. när denne är
aktiv.
Är aktiv
med fig. intresse även mot passiv fig.
Uppmanar passiv
fig. till fortsatt lek.
6a.
ÖVERRASKN.

Rädsla
Stannar inte eller kort
stopp.
Hukar sig och
stannar.
Gör undanmanöver utan att vända
bort blicken.
Flyr högst
5 meter.
Flyr mer än
5 meter.
6b.
ÖVERRASKN.

Hot/agg.
Visar inga
hotbeteenden.
Visar enstaka
hotbeteenden.
Visar flera
hotbeteenden under längre tid.
Visar flera hotbeteenden och någon
attack.
Visar
hotbeteenden och attacker som kan avslutas med bett.
6c.
ÖVERRASKN.

Nyfikenhet
Går fram efter det att overallen lagts ner alt. går inte fram. Går fram
när fö. sitter på huk o talar till overallen samt lockar
på hunden.
Går fram
till overallen när fö står bredvid.
Går fram
till overallen när fö gått halva avståndet.
Går fram
till overallen utan hjälp.
6d.
ÖVERRASKN.

Kvarstående rädsla
Ingen
tempoförändring eller undanmanöver.
Liten
båge, el tempoväxl vid någon av
passagerna
Båge el
tempoväxl vid 1a pass. Minskat utslag vid 2a pass.
Båge eller tempo-växl. vid minst
två passager utan minskad intensitet mellan tillfällena.
Visar stort
mått av rädsla el ökad rädsla efter samtliga
passager.
6e.ÖVERRASKN.
Kvarstående intresse
Visar inget intresse. Stannar upp.
Luktar/tittar på overallen vid ett tillfälle.
Stannar upp. Luktar/tittar på overallen
vid minst två tillfälle.
Biter i/lek mot
overallen. Intresset minskar efter hand.
Biter i/leker
med overallen vid två eller fler passager.
7a.
LJUDKÄNSL.

Rädsla
Stannar inte eller kort stopp. Hukar sig och
stannar.
Gör
undanmanöver utan att vända bort blicken.
Flyr högst
5 meter.
Flyr mer än
5 meter.
7b. LJUDKÄNSL.
Nyfikenhet
Går inte fram Går fram när fö sitter
på huk o talar till skramlet & lockar på hunden.
Går fram till skramlet när fö står bredvid. Går fram till skramlet när fö
gått halva avståndet.
Går fram till skramlet utan
hjälp.
7c. LJUDKÄNSL.
Kvarstående rädsla
Ingen tempoför-
ändring eller
undanmanöver.
Liten båge, el liten tempoväxl vid någon av passagerna. Båge el tempoväxl vid 1a pass.
Minskat utslag vid 2a pass.
Båge el tempoväxl vid minst
två passager utan minskad intensitet.
Visar stort mått av rädsla eller ökad rädsla efter samtliga passager.
7d. LJUDKÄNSL.
Kvarstående intresse
Visar inget intresse. Stannar upp/luktar eller tittar på skramlet vid ett tillfälle. Stannar upp. Luktar / tittar på
skramlet vid minst två tilfällen.
Biter i/leker mot skramlet. Intresset minskar
efter hand.
Biter i/leker med skramlet vid två eller
fler passager.
8a. SPÖKEN
Hot/agg
Visar inga hotbeteenden Visar enstaka hotbeteenden Visar flera hotbeteenden under längre
tid.
Visar flera hotbeteenden och någon
attack.
Visar hotbeteenden och flera attacker.
8b. SPÖKEN
Kontroll
Enstaka kontroll, därefter inget intresse alt. engagerar sig inte. Tittar mot spökena då och
då.
Kontrollerar och eller handlar mot spökena.
Långa avbrott.
Kontrollerar och eller handlar mot båda
spökena. Kortare avbrott
Kontrollerar och eller handlar mot båda spökena under hela momentet.
8c. SPÖKEN
Rädsla
Uppehåller sig framför eller bredvid fö. Uppehåller sig i huvudsak framför
eller bredvid fö. Någon avståndsreglering
Uppehåller sig i huvudsak framför eller bredvid fö.
Växlar mellan flyktstart och kontroll.
Uppehåller sig i huvudsak bakom fö.
Växlar mellan flyktstart och kontroll.
Backar
längre än kopplets längd eller lämna platsen alt. flyr.
8d.
SPÖKEN

Nyfikenhet
Går fram till fig. när för. tagit av fig. huvudbonad. Går fram när fö talar med
fig/lockar på hunden.
Går fram
till fig. när fö står bredvid.
Går fram
till fig. när föraren gått halva vägen.
Går fram
till fig. utan hjälp.
8e.
SPÖKEN

Kontakt
Avvisar eller
undviker kontaktförsök alt. går ej fram i tid.
Accepterar
kontakten från figuranten utan att besvara den.
Besvarar kontakten från figuranten. Tar kontakt själv med figuranten. Intensivt
kontaktbeteemde mot fig. Kan hoppa och gnälla.
9a. LEK
2

Leklust
Leker ej. Leker ej men
visar intresse.
Startar
långsamt, blir aktiv, leker.
Startar snabbt, leker aktivt. Startar mycket snabbt, leker mycket aktivt.
9b LEK
2

Gripande
Griper ej. Griper ej,
nosar bara på föremål
Griper tveksamt eller med framtänderna. Griper direkt med hela munnen. Griper direkt,
hugger föremålet.
10. SKOTT Visar ingen berördhet. Snabb kontroll och
sedan helt oberörd.
Avtagande kontroller under lek/passivitet. Därefter oberörd. Riktar intresse mot skytten, publiken eller annat. Men återgår till lek/passivitet. Avbryter lek eller passivitet. Låser sig mot publiken, skytten eller annat. Återgår inte till lek/passivitet. Berörd, rädd alt. vill lämna platsen. Försöker fly alt. avstår skott.

Filmer från mentalbeskrivningen hittar ni HÄR!